გამოკითხვა
რომელია თქვენთვის პრიორიტეტული პრობლემა?
     
სულ: 304
საკრებულოს დადგენილებები

დადგენილება #21
ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის 2017 წლის მეორე ნახევარში გაწეული მუშაობის შესახებ


დადგენილება # 1
ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ


დადგენილება # 24
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 03 სექტემბრის @24 დადგენილება


დადგენილება #19
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის ანგარისი 2017 წლის მერე ნახევარში გაწეული მუშაობის შესახებ


დადგენილება #22
ა(ა) იპ ახალგორის მუნიციპალიტეტის სერვის-ცენტრის საერთო საქმიანობის ხარჯების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ


დადგენილება #1
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების მომსახურების სამუშაო ჯგუფის ინფორმაცია 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ
დადგენილება #1


დადგენილება #1
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების მომსახურების სამუშაო ჯგუფის ინფორმაცია 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ


დადგენილება #1
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების მომსახურების სამუშაო ჯგუფის ინფორმაცია 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ
დადგენილება #20
ა(ა) იპ ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება, წეროვანის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლის დირექტორის 2017წლის მეორე ნახევარსი გაწეული მუსაობის შესახებახალგორის მუნიციპალიტეტი © 2011. ვებგვერდი შეიქმნა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ხელშეწყობით